Hoe Solida Residential I rendement realiseert

Gunstige inkoop: door gebruik te maken van het netwerk, de data en kennis van Solida Investments wordt voor Solida Residential I tegen gunstige condities ingekocht.

Optimalisatie: objecten zullen waar mogelijk geoptimaliseerd worden door onder andere het realiseren van verbouwingen, aanbouw, verandering van gebruik. Hierdoor wordt meerwaarde gecreëerd voor beleggers.

Geografie: Solida Residential I investeert in gebieden waar de verhouding tussen koopsom en de ontvangen huur ook zonder gunstige inkoopcondities of optimalisatie aantrekkelijk is. Het zal zich hierbij richten op met name Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en de zuidelijke delen van Zuid- Holland en Gelderland). Dit kunnen gebieden zijn met een beperkte bevolkingsgroei.

Krimpgebieden: het fonds investeert onder andere in gebieden met een beperkte of negatieve bevolkingsgroei. In deze gebieden is er grote behoefte aan betaalbare woonruimte.

Eenpersoonshuishoudens: in heel Nederland en ook in krimpgebieden groeit het aantal eenpersoonshuishoudens, waardoor het totaal aantal huishoudens ook in krimpgebieden niet krimpt of zelfs groeit.

Sociale huur: huren worden in de toekomst waarschijnlijk meer gereguleerd. Kleinere woonruimtes in krimpgebieden zijn reeds gereguleerd, omdat ze volgens het woningwaarderingsstelsel aangemerkt worden als sociale huurwoningen.

Invloed van regulering: toenemende regulering heeft vooral betrekking op het segment van de markt wat nu nog niet is gereguleerd (“vrije sector woningen”) en heeft derhalve beperkt of geen invloed op de sociale huren.