Solida Residential I

Solida Residential I: Solida Investments heeft recent haar eerste fonds gelanceerd. Solida Residential I investeert in residentieel vastgoed met een gezond rendement.

Gezond rendement: door de goede huurstroom ten opzichte van de investering wordt een gezond rendement begroot. Zo kan een deel van het rendement periodiek (per kwartaal) uitgekeerd worden aan participanten.

Laag risico: de risico’s van de portefeuille worden gespreid over meerdere objecten, huurders en locaties. Er wordt niet te veel geleend.

Mede-eigenaarschap: participanten worden mede-eigenaar van de vastgoedportefeuille. 80% van alle winst (inclusief waardestijging) wordt pro-rata uitgekeerd aan participanten.

Rendement

Totaalrendement: het totaalrendement van Solida Residential I wordt begroot op 8,2% (IRR 7,7% na aftrek van alle kosten m.u.v. emissie fee) en bestaat uit direct en indirect rendement.

Direct rendement: periodiek wordt volgens begroting dividend uitgekeerd door de resultaten uit verhuur minus de kosten (5,1% op jaarbasis). Uitkering zal per kwartaal plaatsvinden. Bij een inleg van € 250.000, ontvangt een belegger jaarlijks € 12.750 (uitkeringsrendement).

Indirect rendement: rendement uit het resultaat uit verkoop van (delen van) de portefeuille (begroot op 3,1%). Uitkering zal uiterlijk aan het einde van de looptijd plaatsvinden.

Kenmerken: lees hier meer over de kenmerken van het fonds.

Investeren: meer weten over hoe u kunt investeren in Solida Residential I? Neem dan contact met ons op.