Rechtsvorm
• Fonds voor gemene rekening (FGR). Dit is een gebruikelijke rechtsvorm voor vastgoedfondsen vanwege de fiscale transparantie en flexibiliteit.

Fiscaal
• Fiscaal transparant.
• Gunstig voor box 3 beleggers (particulieren) en beleggers vanuit een B.V. of andere belastingplichtige rechtsvorm.

Looptijd
• Na 7 jaar (of eerder) zal het vastgoed worden verkocht, zodat participanten hun inleg + rendement uit verkoop ontvangen.
• In- en uitstappen mogelijk indien een andere participant bereid is de participatie over te nemen. Solida Investments kan een faciliterende rol vervullen door kopers en verkopers aan elkaar te koppelen.

Wet op het financieel toezicht
• Het fonds is geregistreerd bij de AFM. Er geldt geen vergunningsplicht voor deze activiteit.

Minimale investering per participant
• 25 participaties van € 10.000 (= € 250.000).

Participantenkapitaal (ingebracht door investeerders)
• € 5,2 miljoen.
• Solida Investments investeert zelf mee.

Banklening
• € 7,7 miljoen.

Totale investering
• € 12,9 miljoen

• Doordat er waarde wordt gecreëerd zal de totale investering inclusief overdrachtsbelasting en andere kosten circa gelijk zijn aan marktwaarde na verbouwing/transformatie.