Solida Residential I levert een positieve bijdrage aan de woningmarkt door te voorzien in kwalitatief goede, duurzame en betaalbare woonruimte

• Er worden voornamelijk beleggingspanden van andere beleggers gekocht. Daardoor wordt niet geconcurreerd met starters op de koopmarkt.

• In veel gevallen zullen woonruimte en wooneenheden toegevoegd worden aan de woningvoorraad door middel van splitsen, of door een opbouw of aanbouw te realiseren.

• Daarnaast worden door middel van transformatie van commercieel vastgoed (kantoren, winkels, etc.) woningen en woonruimte toegevoegd aan de woningvoorraad.

• De woningen in portefeuille worden, indien mogelijk en passend binnen de rendementsdoelstelling, op een duurzame manier gerenoveerd. Naast het maatschappelijk rendement kan hier ook een financieel rendement gerealiseerd worden door korting op de rente, het creëren van meerwaarde en een hogere huur.