Hoe Solida Investments waarde toevoegt

Optimalisatie binnen bestaande contouren: het optimaliseren van objecten/portefeuilles binnen de bestaande contouren. Dit betreft huuroptimalisatie, ruimteoptimalisatie, optimalisatie gebruik en optimalisatie regelgeving.

Eenvoudige waardetoevoeging: door wijziging gebruik binnen huidige planologische mogelijkheden.

Complexe waardetoevoeging: door wijziging gebruik buiten huidige planologische mogelijkheden, mits aankoop plaats kan vinden onder voorbehoud van deze wijziging.

Risico-mitigatie: bij het toepassen van deze strategieën worden voldoende maatregelen genomen om de risico’s te mitigeren. Bijvoorbeeld aankoop onder voorbehoud van onherroepelijke wijziging en/of aankoop van objecten die ook zonder wijzigingen courant zijn.

Welke objecten worden verworven?

Met name gehele (reeds verhuurde) appartementencomplexen (veelal zonder vve waardoor de onderhoudsplanning in eigen beheer is).

Individuele objecten die reeds in verhuurde staat zijn of waren (geen tot geringe onttrekking aan reguliere woningvoorraad).

Gehele portefeuilles van (andere) beleggers met optimalisatiemogelijkheden.

In gebieden met een beperkte bevolkingsgroei worden onder andere sociale huurwoningen gekocht. De vraag hiernaar is blijvend hoog en de rendementen zijn gunstig.