Beleggen in een vastgoedfonds

Kennis, ervaring, netwerk & schaal: door in een fonds te beleggen profiteren beleggers van de opgebouwde kennis, ervaring en het netwerk van de initiatiefnemer van het fonds. Specialisatie, focus en schaal zijn noodzakelijk om duurzame rendementen met een beheersbaar risico te realiseren.

Volledig hands-off: doordat de initiatiefnemer al het werk doet, kunnen investeerders hun tijd en energie op andere zaken richten. De investering is daarmee volledig hands-off.

Spreiding: doordat er meerdere objecten worden verworden, vindt er risicomitigatie plaats door spreiding over meerdere objecten en locaties.

Beleggen in residentieel vastgoed

Stabiel rendement: beleggingen in vastgoed leveren een stabiel rendement op in de vorm van periodiek uitgekeerd dividend en door waardestijging te verzilveren bij verkoop.

Duurzame vraag: aanhoudende tekorten op de woningmarkt zullen voor een duurzame vraag blijven zorgen in nagenoeg alle gebieden en alle soorten woningen.

Liquide: residentieel vastgoed zal door de stabiele vraag en meerdere verkoopmogelijkheden (verkoop mogelijk aan beleggers en particulieren voor eigen bewoning) een relatief makkelijk te verkopen en dus liquide belegging blijven.

Positieve bijdrage: beleggers in vastgoed leveren vaak een bijdrage in het verbeteren van het woningaanbod door woonruimte en woningen toe te voegen door transformatie, verbouwing en verbetering.